Remèsiman

F

MAS, Fondasyon Moris Siksto ap remèsye de lwen e de pre tout moun ki te prezan pou pote soutyen ak li nan gran jou ki te 7 fevriye a, kote fondasyon an te atake pa yon gwoup manifestan, e sèl grenn bis nou genyen pou tout aktivite nou yo te viktim de plizyè kout wòch nan lokalite nou nan Petyonvil devan lokal fondasyon an. Se gras ak solidarite anpil moun nan zòn nan ki koz yo pat boulel. Fondasyon an remèsye tout moun ki te kanpe avèl jou sa. (Staff ri Gaba)

NB: nou pa entèdi moun manifeste men fèl ak respè, ann eseye pwojte yon lòt imaj de peyi a pa rapò ak aksyon nou.

Laisser un commentaire

Votre adresse ne sera pas publiée.