Activité Théâtrale.

Timoun yo mande patisipasyon pa yo nan bidyè nasyonal la.

Timoun yo gen dwa revandike e anplwaye tout fòm de revandikasyon pasifik. Yo mande sonje yo. Nan yon Pyès teyat ki rele Banm pam ladan

Yon aktivite kote yap mande pa yo nan bidyè Nasyonal la. Ann chèche kolabore ak yo, e montre ke yo se tout avni peyi a.

FMAS, FONDASYON KAP LITE POU CHANJMAN TIMOUN YO NAN SOSYETE A.

Remèsiman

F

MAS, Fondasyon Moris Siksto ap remèsye de lwen e de pre tout moun ki te prezan pou pote soutyen ak li nan gran jou ki te 7 fevriye a, kote fondasyon an te atake pa yon gwoup manifestan, e sèl grenn bis nou genyen pou tout aktivite nou yo te viktim de plizyè kout wòch nan lokalite nou nan Petyonvil devan lokal fondasyon an. Se gras ak solidarite anpil moun nan zòn nan ki koz yo pat boulel. Fondasyon an remèsye tout moun ki te kanpe avèl jou sa. (Staff ri Gaba)

NB: nou pa entèdi moun manifeste men fèl ak respè, ann eseye pwojte yon lòt imaj de peyi a pa rapò ak aksyon nou.


La Fondation Maurice A. Sixto (FMAS) porte à la connaissance de tous que les œuvres de Sixto malgré qu’elles soient protégées sont vendues illégalement sur les sites listés ici par des personnes n’ayant aucun droit ni qualité. La Fondation demande à tout un chacun de ne plus acheter les œuvres sur ces sites. Seule la fondation est autorisée à commercialiser les dites œuvres sur des sites internet. Merci à tous pour votre bonne collaboration. Maurice A. Sixto’s Foundation is asking everyone to avoid buying any Maurice Sixto’s work through the websites listed below. Despite the fact that these works are duly protected, people keep selling them illegally. The Foundation will be grateful to all for not buying any Maurice Sixto’s work. Only the Maurice A. Sixto Foundation (FMAS) is authorized to sell the works through websites. Thank you for your kind collaboration. Fondasyon Maurice Sixto vle atire atansyon tout moun sou yon problèm frod ke nap eseye konbat depi kèk tan. Nou dekouvri ke gen de moun kap eseye vann zèv Moris yo san pèmisyon e ki bezwen fè kob nan non Fondasyon an. Nap fè tout moun konnen ke Fondasyon an pa benefisye yon (1) goud nan lajan yap rantre yo kidonk sa enpeche nou fonksyone nòmalman, anpi pote èd bay sosyete a jan nou ta.renmen fè l. Fondasyon Moris A. Sixto (FMAS), ap di nou tout mèsi davans paske nap ede l nan lit sa a. Se Sèl Fondasyon Moris A. Sixto ki otorize pou vann zèv Maurice Sixto sou entènet. Mèsi tout moun pou kolaborasyom nou

 • Notre Newsletter

 • Intéressé a faire un don ?

  Il existe de nombreuses façons de s’impliquer. Faites du bénévolat ou donnez simplement un don financier. Chaque dollar fait une différence.
 • Articles récents

 • Commentaires récents

 • Archives

 • Catégories

 • Méta

 • Statistiques du blog

  • 1,334 visites
 • Catégories